fbpx
Mam umowę o pracę,  urlop wychowawczy

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Niestety nie. Chyba, że mama (lub tata) przebywająca na urlopie wychowawczym spełnia warunki do pobierania zasiłku rodzinnego (w 2018 r. wynosi on 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia).

Zasiłek rodzinny przysługuje co do zasady osobom o najniższych dochodach – tj. jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Mamie pobierającej zasiłek rodzinny przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 400 zł.

Wnioski o świadczenia składa się w gminie lub jej właściwym ośrodku pomocy społecznej.

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!