do porodu • Adwokat Kobiet
 • UMOWA ZLECENIA A CIĄŻA adwokat warszawa
  kosiniakowe,  prawa w ciąży,  umowa zlecenie,  urlop macierzyński,  zasiłek chorobowy

  Umowa zlecenie a ciąża

  Dzisiejszy wpis będzie krótko i na temat – na co może liczyć dziewczyna zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie (umowę cywilnoprawną należytego starania) w związku z zajeściem w ciążę, a potem urodzeniem dziecka? Czy przysługują jej standardowe środki ochrony, zasiłki? Niestety sytuacja prawna takiej kobiety jest o wiele gorsza, niż gdyby była zatrudniona w oparciu o standardową umowę o pracę, nie jest jednak tragiczna. Ochrona zatrudnienia przy umowie zlecenie Niestety, w stosunku do dziewczyn zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie nie obowiązują żadne przepisy kodeksu pracy, które gwarantują, że kobiety w ciąży nie można zwolnić (klik), a jej umowa terminowa przedłuży się do dnia porodu (klik). Zatrudniajacy może zupełnie legalnie…

 • prawa w ciąży,  rozwiązanie umowy o pracę,  umowa o pracę,  urlop macierzyński,  zasiłek chorobowy

  Umowa na czas określony a ciąża

  Jedno z Waszych najczęstszych pytań dotyczy tego, czy pracodawca może nie tyle Was zwolnić w okresie ciąży – bo jak już wiecie nie jest co do zasady możliwe – ale czy może Wam nie przedłużyć umowy terminowej. Niestety tutaj już nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od tego “jaką macie umowę”. Zasadniczo możemy tu rozróżnić 12 różnych sytuacji – każda będzie się różniła zakresem dodatkowej ochrony w tym zakresie. Umowa na czas nieokreślony Umowa trwa do czasu jej rozwiązania – najwcześniej po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Przysługuje zasiłek macierzyński. Umowa na czas określony (koniec umowy przypada w pierwszych 3 miesiącach ciąży) Umowa wygasa z dniem wskazanym jako…