Ślub przed 18nastką

Pewnym rozwiązaniem problemu braku pełnej zdolności do czynności prawnych małoletniej matki i braku władzy rodzicielskiej, może być zawarcie związku małżeńskiego z pełnoletnim mężczyzną. Kobieta, która zawrze taki związek małżeński uważana jest w świetle prawa za pełnoletnią. Przestają ją zatem obowiązywać wszelkie ograncizenia, o których pisałam m.in. w tym wpisie Prawa niepełnoletniej matki. Dokonanie takiej czynności powinno być jednak dogłębnie przemyślane. Kto może zawrzeć małżeństwo przed 18nastką? Dla zawarcia takiego małżeństwa, muszą zostać spełnione następujące warunki: – trzeba uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, – małoletnia musi mieć ukończone 16 lat, – muszą istnieć ważne powody dla zawarcia małżeństwa i z okoliczności sprawy musi wynikać to, że małżeństwo będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Z wnioskiem o zgodę do sądu rodzinnego może wystąpić wyłącznie kobieta, która planuje taki związek zawrzeć. Na marginesie – przepisy prawa rodzinnego nie przewidują możliwości, aby związek małżeński zawarł mężczyzna, który ukończył lat 16, ale jest niepełnoletni. Po co brać ślub przed 18? Małżeństwo zawarte w tym trybie jest pełnoprawnym małżeństwem i korzysta ze wszystkich skutków prawnych jakie małżeństwo wywołuje – w zakresie dziedziczenia, reprezentacji – ale także władzy rodzicielskiej. Jak pisałam już wcześniej we wpisie Uznanie ojcostwa – czyli kto jest tatą w świetle prawa, ojcostwo można co do zasady stwierdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed sądem. Domniemanie ojcostwa dotyczy wyłącznie rodziców, którzy są małżeństwem. Jeśli macie pytania – piszcie w komentarzach.   pozdrawiam serdecznie, Aleksandra Wejdelek-Bziuk Adwokat Kobiet