Wypowiedzenie zmieniające • Co to jest? • Adwokat Kobiet
Grafika do tekstu na bloga warszawskiej adwokat Aleksandry Wejdelek-Bziuk Adwokat Kobiet. Tekst: Wypowiedzenie zmieniające co to jest czego dotyczy, czy przysługuje odprawa. Wypowiedzenie zmieniające
prawo dla rodziców,  rozwiązanie umowy o pracę,  umowa o pracę

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające – co to jest? Czy aby zmienić umowę o pracę zawsze konieczne jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego? Czy pracodawca może jednostronnie zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy? Sprawdź dzisiejszy artykuł!


Wypowiedzenie zmieniające – co to jest?

Wypowiedzenie zmieniające to specyficzny dla umów o pracę tryb zmiany umowy. Pracodawca wręczając wypowiedzenie zmieniające wypowiada wszystkie lub niektóre dotychczasowe warunki pracy (lub płacy) i proponuje w to miejsce nowe.

Jeśli pracownik nie zgodzi się na przyjęcie nowych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. W tym celu pracownik powinien złożyć oświadczenie zawierające odmowę zaproponowanych warunków. Ma na to czas do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli do tego czasu nie złoży oświadczenia o odmowie, wówczas uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki pracy.

Zmiana warunków pracy i płacy – przyczyny

Przyczyny wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego muszą być prawdziwe i konkretne. W stosunku do wypowiedzeń zmieniających stosuje się bowiem odpowiednio przepisy o wypowiedzeniach definitywnych. Przyczyny te mogą leżeć po stronie pracownika, jak również po stronie pracodawcy. O tym co może być powodem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę i jak się zabrać za pisanie (albo sprawdzanie) czy przyczyna jest wystarczająca pisałam w odrębnym artykule. Polecam Ci lekturę: Co może być przyczyną zwolnienia pracownika?


Wypowiedzenie zmieniające – czy przysługuje odprawa?

Odprawa w przypadku wypowiedzenia zmieniającego nie jest taką oczywistością i w przeszłości na tym gruncie dochodziło do sporów w orzecznictwie. Co do zasady odprawa – jeśli nie wynika z zawartej umowy – dotyczy tylko pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników i (poza przypadkami zwolnień grupowych) przysługuje w sytuacji, gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą wyłącznie po stronie pracodawcy.

Obecnie przyjmuje się, że co do zasady wypowiedzenie zmieniające – o ile zostało wręczone zgodnie z zasadami i celem pracodawcy nie było obejście prawa – to odprawa nie przysługuje. Odprawa nie przysługuje w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, nawet jeśli ostatecznie pracownik nie przyjął zmienionych warunków i umowa się rozwiązała. Wynika to z faktu, że nie przyjmując zaproponowanych warunków pracownik niejako przykłada się do rozwiązania umowy.

Pozorne wypowiedzenie zmieniające

Oczywiście wątpliwości rodzą się wtedy, gdy zaproponowane warunki są tak złe, że obiektywnie pracownik nie mógł ich przyjąć. Chodzi tu o takie sytuacje, jak degradacja o kilka poziomów zaszeregowania, ale drastyczna obniżka wynagrodzenia. Gdy dochodzi do takich sytuacji – można mieć wrażenie że mamy do czynienia z pozornym wypowiedzeniem zmieniającym. W takim wypadku pracodawca od początku dążył do tego, aby z pracownikiem się rozstać. Jeśli więc jesteś przekonana, że intencją pracodawcy nie było nigdy utrzymanie Cię w firmie to rozważ złożenie odwołania od wypowiedzenia zmieniającego.

Sprawdź też: Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?


Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego

Uważasz, że Twój pracodawca zmienił Twoje warunki pracy zbyt drastycznie? Że nowe warunki pracy nie odpowiadają Twojemu doświadczeniu albo umiejętnościom? Rozważ odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego. Pracownik może odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia zmieniającego.

Odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy możesz złożyć, nawet jeżeli zaakceptowałaś zaproponowane warunki – do czasu rozpoznania Twojej sprawy przez sąd pracy nie musisz być bez pracy!

Odwołując się do sądu pracy od wypowiedzenia zmieniającego możesz domagać się przywrócenia poprzednich warunków pracy albo odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy od wysokości pobieranego wynagrodzenia przez pracownika minimalnie i wynosi nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. W tym postępowaniu możesz też wnieść o wypłatę innych zaległych świadczeń oraz odprawy – jeśli uważasz, że powinna Ci przysługiwać.

Sprawdź też: Kiedy warto iść do sądu pracy?


Powyższy artykuł obejmuje stan prawny na dzień 18 maja 2020 r. Nie stanowi ani nie zastąpi porady prawnej. Autorka jest adwokatem, specjalistką z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej to zapraszam Cię serdecznie do mojej kancelarii w Warszawie lub do skorzystania z mojej oferty porad prawnych online. Szczegóły i kalendarz online, przez który wygodnie się zapiszesz znajdziesz tutaj.

pozdrawiam Cię ciepło!

Aleksandra Wejdelek-Bziuk
Adwokat Kobiet

PS. Jeśli wracasz do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym albo jesteś w ciąży polecam Ci moje szkolenia online, w których rzeczowo i konkretnie przedstawiam możliwości w zakresie ochrony zatrudnienia kobiet w tych szczególnych okresach.

Jeśli masz krókie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!