fbpx
grafika do tekstu Brak zgody na rozwód na blogu Adwokat Kobiet. Zdjęcie pary małżeństwo. Tekst na grafice:Czy można odmówić zgody na rozwód? Kiedy sąd odmawia rozwodu? Kiedy i jak odmówić rozwodu?
rozwód

Brak zgody na rozwód – co zrobić?

Brak zgody na rozwód pojawia się w Waszych pytaniach i w prowadzonych przeze mnie sprawach w zasadzie w dwóch wariantach. Pierwszy to taki, gdy żona zostaje zaskoczona pozwem rozwodowym i jej pierwszym odruchem jest „Nie dam Ci rozwodu!”. To wszystkie te sytuacje, gdy mąż nagle, bez zapowiedzi opuszcza dom, nie ustalając warunków rozstania. Najczęściej też nie bezpośrednio po awanturze, tylko bardziej po kryjomu szykuje się do rozstania. Natomiast drugi wariant, gdy zajmujemy się tematem odmowy zgody na rozwód to sytuacje, gdy to mąż odmawia zaakceptowania sytuacji rozstania stron i częściowo po złości, a częsciowo z chęci podtrzymania małżeństwa za wszelką cenę. W zasadzie te sytuacje nie różnią się – odwrotne są tylko role, w jakich stoją moje klientki. O tych wszystkich przypadkach – dzisiejszy artykuł!


Brak zgody na rozwód – jak to zrobić?

Zacznijmy od podstawowej sprawy – pamiętaj, że postępowanie o rozwód jest procesem. W procesie mamy dwie strony – powodową i pozwaną. Każda z nich zajmuje swoje stanowisk w sprawie. Jeśli nie zajmiesz stanowiska, gdy to Ciebie mąż pozwał o rozwód, ryzykujesz wydanie wyroku zaocznego. Bardzo ważne jest, aby stanowisko w sprawie formułować jasno i klarownie, tak aby nie budziło wątpliwości, czego się domagasz. Sąd nie może orzec ponad Twoje żądanie. Jeśli więc w duchu nie zgadzasz się na rozwód, ale nie wyraziłaś tego przed sądem – nie spodziewaj się, że sąd sam z siebie domyśli się, co zaszło w Waszym życiu. Podstawową zasadą procesu jest konieczność aktywnego w nim udziału – w szczególności poprzez składanie pism i inicjatywę dowodową.

Sprawdź też: Co może być dowodem w sądzie?


Kiedy sąd odmawia rozwodu?

Postępowanie o rozwód ma szczególny charakter – niektóre kwestie w nim poruszane sąd analizuje z urzędu. W szczególności sąd bada czy nie zachodzą tak zwane negatywne przesłanki rozwodu. Jedną z nich są zasady współżycia społecznego. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że rozwód stałby w sprzeczności z tymi regułami – oddali powództwo o rozwód. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy na przykład jeden z małżonków byłby bardzo chory, nie mógł samodzielnie się utrzymać czy potrzebowałby wsparcia w codzinnych czynnościach i sprzeciwiałby się rozstaniu.

Odmowa rozwodu z powodu braku ustania pożycia

Rozwód może także okazać się bezzasadny gdyby nie doszło do ustania tak zwanych filarów małżeństwa: więzi emocjonalnej, fizycznej gospodarczej. Zdarza się – choć wyjątkowo rzadko – że strony faktycznie żyją jak małżeństwo, a jedna z nich domaga się rozwodu. W takiej sytuacji sąd może oddalić powództwo o rozwód z powodu braku ustania pożycia małżeńskiego. Pamiętaj jednak, że sąd ustala stan faktyczny na moment wydawania wyroku, a nie na moment wniesienia pozwu. Jeśli więc więź zanikła już w toku sprawy – najprawdopodobniej domaganie się oddalenia powództwa nie będzie skuteczne.

Dobro dzieci, a brak zgody na rozwód

Sąd oddali pozew o rozwód także wtedy, gdy rozwód stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci. Taki rozwód nie będzie możliwy. Czy jednak jest to częsta sytuacja? W moim odczuciu bardzo ciężko o taki stan faktyczny – kwestie opieki na dziećmi i utrzymania ich sąd ustala bowiem osobno i w tym zakresie czyni odrębne ustalenia. Chodzi więc o taką sytuację, w której rozwiązanie formalnej więzi między rodzicami stałoby w sprzeczności z ich dobrem. Gdy jednak rodzice żyją już i tak w rozłączeniu, mało prawdopodobne jest, aby sąd uznał że samo formalne rozwiązanie małżeństwa wiązać się będzie z ich pokrzywdzeniem.

Sprawdź też: O czym orzeka sąd przy rozwodzie?

Rozwód a separacja

Czasem zdarza się, że strony faktycznie rozstały się lub żyją w rozłączeniu z przyczyn logistycznych (np. jedno pracuje za granicą), ale charakter tego rozstania nie jest ostateczny. Mówi się wtedy, że rozpad pożycia co prawda jest zupełny (jak przy rozwodzie), ale nie jest trwały. W takiej sytuacji można domagać się separacji. Jeśli jednak jeden z małżonków żąda rozwodu, a drugi żąda separacji to sąd orzeknie rozwód, jeśli żądanie jest uzasadnione.


Kiedy można odmówić rozwodu?

Poza opisanymi wyżej sytuacjami, tj. kiedy:

  • rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
  • rozwód pokrzywdziłby dzieci
  • nie nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia

jest jeden szczególny przypadek, kiedy można wprost wyrażać niezgodę na rozwód. Filmowe „Nie dam Ci rozwodu!” ma szansę wywołać skutek procesowy wyłącznie wtedy, gdy osoba niewinna rozpadowi małżeństwa się sprzeciwia rozwodowi. Co to w praktyce oznacza? Że w procesie trzeba udowodnić winę wyłączną za rozpad drugiej strony – tej która domaga się rozwodu.

Takie żądanie nie może jednak być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – nie może być oparte tylko na subiektywnym przekonaniu, warto wykazać z jakiego powodu sprzeciwiamy się rozwodowi i jakie starania podjęliśmy, aby do niego nie doszło. Czy warto o to walczyć? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sama. Moje przemyślenia w temacie znajdziesz w tym artykule: >> Rozwód z orzeczeniem o winie – za i przeciw. <<.

Sprawdź też: Rozwód bez orzekania o winie – krok po kroku


Chcesz złożyć pozew o rozwód lub zostałaś pozwana albo potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej? Zapraszam Cię serdecznie do mojej kancelarii w Warszawie. Oferuję też porady prawne online. Dowiedz się więcej i zapisz się wygodnie przez kalendarz online.

Polecam Ci też zapis na bezpłatny ebook – 5 lekcji przed rozwodem.

Jeśli masz krótkie pytanie – zadaj je w komentarzu 🙂

pozdrawiam Cię ciepło!

Aleksandra Wejdelek-Bziuk
Adwokat Kobiet

PS. Interesuje Cię szybki rozwód bez orzekania o winie? Sprawdź moje wzory pism procesowych – gotowce, dzięki którym rozwiedziesz się szybko i bez bólu głowy. Nie szukaj już rozwiązań w internecie. Moje wzory pozwu i porozumienia rodzicielskiego zapewnią Ci rozwód z dziećmi – bez niepotrzebnego stresu.

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!