fbpx
Tekst: Adwokat Kobiet. Rozwód bez orzekania o winie. Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku. Ile trwa, ile kosztuje, uzasadnienie Na zdjęciu: warszawska adwokat Aleksandra Wejdelek-Bziuk
proces sądowy,  rozwód

Rozwód bez orzekania o winie – krok po kroku 2021

Rozwód bez orzekania o winie 2021 – czy zawsze warto walczyć o orzeczenie, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad pożycia? Czy rozwód bez orzeczenia o winie sprawi, że rozwiedziesz się szybko? Jak przeprowadzić rozwód krok po kroku by nie zwariować? O tym wszystkim – dzisiejszy artykuł. Czytaj dalej!


Rozwód bez orzekania o winie 2021 – krok po kroku

Każde postępowanie sądowe ma podobny scenariusz:

 • pismo wszczynające postępowanie (z reguły pozew lub wniosek);
 • etap organizacyjny (wyznaczenie sędziego, nadanie sygnatury, doręczenie pisma drugiej stronie);
 • wymiana pism (odpowiedź na pozew, ewentualnie dalsze pisma);
 • wyznaczenie rozprawy (ewentualnie kolejnych);
 • przesłuchania świadków, stron;
 • wydanie wyroku.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie – jeśli między stronami faktycznie nie ma sporu co do warunków rozstania, istnieje spora szansa, że schemat ten będzie bardzo uproszczony. W idealnym układzie po wniesieniu prawidłowego pozwu o rozwód, sąd doręczy go drugiemu małżonkowi wyznaczając jednocześnie termin rozprawy. Na rozprawie zaś przesłucha strony – czyli małżonków – i tuż po tym wyda wyrok. Brzmi dość prosto prawda?

Sprawdź też: O tym co musisz przemyśleć przed wniesieniem pozwu o rozwód piszę w moim bezpłatnym minikursie email –  5 lekcji przed rozwodem. Zachęcam Cię do wzięcia w nim udziału.


Szybki rozwód z dziećmi

Powyższa zasada doznaje poważnego wyjątku, jeśli małżonkowie mają wspólne potomstwo. Jeśli macie małoletnie dzieci – polecam Wam, aby przed rozwodem zawrzeć porozumienie rodzicielskie i ustalić szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi oraz finansowanie ich potrzeb. Na blogu znajdziecie wiele materiałów o tym, jak sporządzić i co zawrzeć w porozumieniu rodzicielskim, a w sklepie znajdziecie gotowe wzory takiego dokumentu w różnych wariantach (>TUTAJ< i >TUTAJ<).

Musicie pamiętać, że sąd musi wziąć pod uwagę sytuację Waszych dzieci – orzec o władzy rodzicielskiej oraz rozstrzygnąć w przedmiocie alimentów. Tylko na Wasz zgodny wniosek sąd nie orzeknie o kontaktach z dziećmi. Jeśli więc nie ma między Wami zgody czy woli porozumienia co do dzieci – to rozwód mimo, że odbędzie się bez orzekania o winie, najprawdopodobniej nie skończy się na jednej rozprawie. Może on trwać nawet bardzo długo! Aby przekonać sąd do powierzenia władzy rodzicielskiej danemu rodzicowi, ustalenia kontaktów w konkretny sposób czy ustalenia alimentów w żądanej wysokości – konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego. Sąd rozstrzygnie te kwestie na podstawie złożonych przez Was dowodów. W zależności od ich rodzaju i obszerności postępowanie dowodowe będzie trwało odpowiednio dłużej. Swoje wnioski i propozycje umieść w tzw. petitium, czyli nagłówku pozwu.

Sprawdź też: Co może być dowodem w sądzie?


Rozwód bez orzekania o winie – uzasadnienie

Rozwód bez orzekania o winie nie potrzebuje specjalnego powodu. Nie musicie wyjaśniać dlaczego podjęliście decyzję o nie dochodzeniu, które z Was ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Być może oboje czujecie, że każde z Was ma swoje „za uszami”, a być może uznałaś, że po prostu szkoda Ci życia na szarpanie się przez lata w sądzie. Nikogo nie powinno to interesować i jeśli nie chcesz nie musisz się dzielić powodami takiej decyzji.

Sprawdź też: Rozwód bez orzekania o winie – za i przeciw

Jednak, jak każdy rozwód – także ten „polubowny” – wymaga jednak uzasadnienia. W pozwie o rozwód należy opisać pokrótce przyczyny rozpadu pożycia między Wami oraz wskazać, że:

 • nie łączą Was więzi gospodarcze – nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego;
 • wygasły między Wami uczucia – nie łączy Was więź emocjonalna;
 • nie utrzymujecie kontaktów fizycznych.

Pozew o rozwód – uzasadnienie

Te trzy aspekty – tak zwane filary małżeństwa – muszą ulec trwałemu zerwaniu, aby sąd bez skrupułów rozwiązał Wasze małżeństwo. Jeśli nadal chociaż pozornie łączy Was którakolwiek z nich – warto wskazać sądowi dlaczego tak się dzieje. Często skłóceni małżonkowie np. mieszkają razem, bo z przyczyn ekonomicznych nie są w stanie pozwolić sobie na rozdzielenie. Czasami niektórym małżonkom trudno przechodzi przez gardło powiedzenie: „Nie kocham męża/żony” – to nic. Wystarczy, że łączące Was więzi nie pozwalają małżeństwu trwać – nie musicie się nienawidzić, aby dostać rozwód.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód powinnaś też opisać też Wasze ustalenia dotyczące dzieci – jeśli macie wspólne potomstwo. Warto wiedzieć, że sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli miałby pokrzywdzić małoletnie dzieci. Dlatego ważne jest, aby szczegóły dotyczące dzieci – takie jak tryb sprawowania opieki, wnioski w przedmiocie władzy rodzicielskiej czy alimentów – ustalić przed wniesieniem pozwu. Wtedy największa szansa na orzeczenie rozwodu już po pierwszej rozprawie i to, że to faktycznie będzie szybko rozwód z dziećmi.

Sprawdź też: O czym orzeka sąd przy rozwodzie?


Rozwód bez orzekania o winie a długi

Wiem, że istnieje takie przekonanie, że wina w rozwodzie może pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla sfery majątkowej małżonków. Faktycznie – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał takie rozstrzygnięcie, w którym wskazał, że danej konkretnej sprawie winny rozpadowi pożycia małżonek powinien otrzymać mniejszy udział we wspólnym majątku. Nie można jednak tracić z oczu tego, że to tylko jeden wyrok, który nie ma przełożenia na wszystkie toczące się sprawy. A poza tym nawet w tamtej sprawie przyczyny rozpadu małżeństwa związane były bezpośrednio ze sferą majątkową. Stąd prawdopodobnie takie, a nie inne rozstrzygnięcie. W sprawach, gdy przyczyna rozpadu nie jest związana z finansami – orzeczenie o winie nie będzie miało takiego przełożenia na podział majątku.

Jeśli zaś chodzi o długi – wina za rozpad pożycia nie ma wpływu na sytuację małżonków – dłużników wobec wierzycieli. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że a zobowiązania zaciągnięte wspólnie – lub w celu zaspokojenia potrzeb rodziny – małżonkowie odpowiadają wspólnie. Za zobowiązania osobiste – odpowiada każdy z małżonków osobno. (Po więcej informacji w tym temacie sprawdź >> ten artykuł << na blogu mec. Marty Kleczaj). W żadnym razie jednak ustalenie winy na tą sferę nie wpływa. Nie musisz się obawiać, że zgadzając się na rozwód bez orzekania o winie przyjmiesz na siebie większą odpowiedzialność za długi męża niż gdyby rozwód odbył się z orzeczeniem o winie.

Sprawdź też: Odpowiedzialność za długi małżonka z działalności gospodarczej


Rozwód bez orzekania o winie 2021 – ile trwa?

Czy rozwód bez orzekania o winie zawsze wydarzy się na jednej rozprawie? Jeśli naprawdę jesteście dogadani, wszystko macie ustalone i nie ma między Wami sporu co do tego, że chcecie się rozstać – powinno się udać. Czas oczekiwania na taką rozprawę różni się w zależności od miejscowości i sądu – zazwyczaj wynosi od 4 do 6 miesięcy.

Jednak jeśli macie wspólne dzieci, to rozwód na jednej rozprawie dostaniecie na pewno tylko, jeśli jesteście zgodni co do planu opieki nad nimi oraz udało Wam się porozumieć w kwestiach dotyczących finansowania potrzeb dzieci. W innych wypadkach szanse na to nie są zbyt duże.

Sprawdź też: Polubowny rozwód


Dlaczego rozwód trwa długo? Najczęstsza przyczyna

Najbardziej przedłużają postępowanie błędy i braki formalne. Brak wskazania adresu drugiej strony, niepodanie PESEL w pozwie czy uiszczenie opłaty w niewłaściwej wysokości. Każdy taki błąd spowoduje przedłużenie się postępowania – bo sąd zanim wyznaczy rozprawę wezwie do uzupełnienia lub poprawienia braków. Aby uniknąć tego typu problemów możesz przed złożeniem pozwu skonsultować się z prawnikiem – osobiście polecam konsultację z radcą prawym lub adwokatem, którzy zajmują się sprawami rodzinnymi. Jak wybrać adwokata pisałam w >> tym artykule <<. Możesz też skorzystać z gotowych wzorów pism – pamiętaj jednak, aby zawsze zwracać uwagę na datę powstania konkretnego wzoru. Przepisy nieustannie się zmieniają, więc to, co było aktualne 2 lata temu może się okazać niewystarczające w 2021 r.

Sprawdź też: Czy warto mieć adwokata?


Rozwód bez orzekania o winie koszty procesu

Koszty procesu w sprawie rozwodowej to przede wszystkim opłata sądowa – ją poniesiecie zawsze. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie po zakończeniu postępowania sąd zwróci Ci 300 zł. Dodatkowo sąd Twojego męża zobowiąże do zwrotu na Twoją rzecz 150 zł. Rozwód więc tak naprawdę będzie Cię kosztował 150 zł.

Jeśli jednak się nie dogadacie, albo dojście do porozumienia będzie wymagało dodatkowych aktywności trzeba się liczyć z kosztami:

 • mediacji;
 • za sporządzenie opinii przez biegłych np. z OZSS;
 • tłumaczeń (np. gdy jedno z Was nie mówi po polsku);
 • wynajęcia pełnomocników.

Koszty te oczywiście nie pojawią się w każdej sprawie, warto jednak mieć świadomość, że każdy wniosek do sądu generujący koszty ostatecznie obciąży strony postępowania. Zasadą jest – przy rozwodzie bez orzekania o winie – że każdy ponosi własne koszty, a koszty wspólne dzieli się po połowie. Oznacza to m.in., że nikt nikomu „nie zwraca za adwokata”. Koszty pełnomocnika zapewne poniesiesz zatem samodzielnie, jeśli zdecydujesz się na taką formę wsparcia.


Ile bierze adwokat za sprawę o rozwód?

Wiem, że część klientek decyduje się na zlecenia prowadzenia sprawy adwokatowi przede wszystkim ze względu na dużą warstwę emocjonalną takiej sprawy. I to jest ok! Koszt prowadzenia sprawy różni się w zależności od kancelarii. Oficjalne stawka minimalna – wynikająca z rozporządzenia – wynosi kilkaset złotych, ale mówiąc szczerze jest ona oderwana od rynkowych realiów.

Najczęściej koszt prowadzenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie mieści się w przedziale od 1500 do 6000 zł netto. Zwykle zależy w dużej mierze od stopnia skomplikowania sprawy, tego czy strony mają dzieci i na ile są w tym wszystkim zgodne. Zakres cen podaję na podstawie moich rozmów z innymi adwokatami w Warszawie i swojego własnego cennika. Nie jest to oficjalna informacja – każdy adwokat ma prawo ustalać wysokość swego wynagrodzenia według własnego uznania i konsensusu z klientem.

Wymaga może wyjaśnienia, że kancelarie nie zamieszczają cenników z informacją o stawce za prowadzenie sprawy na stronach internetowych, ponieważ jest to niezgodne z zasadami etyki adwokackiej. (Tak, też dostrzegam absurd tego rozwiązania…, ale nie chcę ryzykować zarzutem dyscyplinarnym). Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje rozwód u mnie – skontaktuj się z kancelarią. Po wstępnym rozeznaniu w Twojej sytacji podamy Ci ryczałtową wycenę.

Sprawdź też: Czy do rozwodu potrzebny jest adwokat?

Natomiast, jeśli liczysz się z wydatkami – w mojej ocenie swobodnie poradzisz sobie w takiej sprawie sama. Oczywiście emocje będą trudne – szukaj koniecznie w tym obszarze dodatkowe wsparcia! Warto też skorzystać ze sprawdzonego wzoru pisma lub skonsultować stworzony przez siebie pozew, aby nie utknąć na warstwie formalnej, zanim sprawa na dobre się rozpocznie.


PS. Interesuje Cię szybki rozwód bez orzekania o winie? Sprawdź moje wzory pism procesowych – gotowce, dzięki którym rozwiedziesz się szybko i bez bólu głowy. Nie szukaj już rozwiązań w internecie. Moje wzory pozwu i porozumienia rodzicielskiego zapewnią Ci rozwód z dziećmi – bez niepotrzebnego stresu.

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!