fbpx
Grafika do artykułu: Jak zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem? Tekst na grafice: Kara pieniężna za nierealizowane kontakty. Kontakty z dzieckiem a alimenty. Kiedy ojciec nie chce realizować kontaktów. Blog warszawskiej adwokat Aleksandry Wejdelek-Bziuk. Na zdjęciu:Mężczyzna z dwojka dzieci na rekach.
kontakty z dzieckiem,  Sprawy dotyczące dziecka

Jak zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem? 3 sprawdzone strategie.

Jak zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem? Jak sprawić by tata lub mama, którzy na co dzień nie zajmują się dzieckiem realizowała orzeczony przez sąd plan kontaktów? Są takie sprawy, w których rodzice nie mogą się dogadać, bo oboje chcą realizować opiekę nad dzieckiem w jak najszerszym zakresie. Są jednak i takie, gdzie jeden z rodziców całkowicie ignoruje postanowienia sądu dotyczące kontaktów, przerzucając ciężar opieki na drugiego rodzica. Co w takiej sytuacji można zrobić? Sprawdź moje 3 sprawdzone strategie.

[zastrzeżenie: poniższy tekst jest jedynie ogólną informacją i moją prywatną opinią o stanie prawnym. Nie zastąpi indywidualnej porady prawnej. Z całą stanowczością potępiam działania mające na celu bezzasadne ograniczanie kontaktów z dzieckiem lub stosowanie przemocy czy innych niedozwolonych metod w celu uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Poniższy tekst odnosi się do standardowej sytuacji, w której żadna ze stron nie działa z zamiarem obejścia prawa].


Jak zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem?

Tak zupełnie szczerze mówiąc to… chyba się nie da. Tak na serio, z zaangażowaniem, z myśleniem o dziecku. Ciężko mi sobie wyobrazić scenariusz, gdy ktoś kto dobrowolnie nie chce realizować spotkań z dzieckiem robi to po przymusem. Środki prawne w tym obszarze także są ograniczone – co nie oznacza, że totalnie nic nie można zrobić, jeśli rodzic próbuje zwolnić się z roli opiekuna.


Grzywna za nierealizowanie kontaktów

Podstawowy mechanizm ochronny, mający za zadanie zabezpieczać realizowanie kontaktów zgodnie z rozstrzygnięciem wydanym przez sąd to system kar pieniężnych za nieprawidłową realizację takiego orzeczenia. Orzeczenie musi nadawać się do wykonania – czyli mieć tzw. wzmiankę o wykonalności. Taką wzmiankę można uzyskać na wyrok rozwodowy, postanowienie w przedmiocie kontaktów lub postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów.

Sprawdź: Wniosek o nadanie wzmianki o wykonalności

Przepisy kreują dwustopniowy mechanizm zabezpieczający: w pierwszym kroku sąd ma zagrozić osobie niewłaściwie wykonującej kontakty, że kolejne naruszenie obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na nią kary pieniężnej. W sytuacji gdy to nie zadziała, za kolejne naruszenia sąd – na wniosek drugiego rodzica – nakłada za każde naruszenie karę pieniężną. Naruszenie musi przy tym być istotne i zawinione.

Postanowienie o zagrożeniu może zostać wydane jednocześnie z orzeczeniem o kontaktach (jako kolejny punkt orzeczenia). Najczęściej jednak nie jest, gdyż sądy uznają, że dotychczasowa postawa rodzica nie była wystarczająco negatywna. Tym samym niejako dają kredyt zaufania co do nowo wydanego rozstrzygnięcia. W takim przypadku, postanowienie o zagrożeniu może wydać sąd rejonowy, działający jako sąd rodzinno-opiekuńczy w osobnym postępowaniu.

Kara pieniężna za nierealizowane kontakty – czy jest skuteczna?

Ten mechanizm ma niestety wiele wad. Po pierwsze jest niezwykle rozciągnięty w czasie. Nie ma tu automatyzmu, a wielu rodziców niewykonujących kontaktów zasłania się kuriozalnymi wyjaśnieniami, co tylko dodatkowo przedłuża całe postępowanie.

Po drugie, w przypadku rodziców którzy nie wykazują żadnych dochodów (często równocześnie nie płacących alimentów) albo po prostu bardzo ubogich takie zagrożenie nie robi żadnego wrażenia. Egzekucja tych kar nie będzie bowiem w żadnym razie skuteczna.

Najgorszą wadą tego systemu jest jednak to, że wobec niejednoznaczności przepisów, część sądów uznaje, że kontaktowanie się z dzieckiem nie jest obowiązkiem rodzica (sic!) i wobec tego oddala wnioski o zagrożenie karą pieniężną. W mojej ocenie jednak obowiązek kontaktowania się z dzieckiem wynika z samego faktu bycia rodzicem, co potwierdza treść przepisów k.r.i.o. (art. 113 k.r.i.o. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów). W tym kontekście postanowienie sądu o kontaktach precyzuje tylko ramy tego obowiązku. Dlatego klientkom, które są powalczyć z uchylajacymi się od opieki nad dziećmi byłymi partnerami, zazwyczaj rekomenduję mimo wszystko złożenie takiego wniosku.

Sprawdź też: Wniosek o zagrożenie ukaraniem karą pieniężną


Alimenty a kontakty z dzieckiem

Inną strategią – ale niestety również opartą na argumencie finansowym, jest rozważenie pozwu o alimenty lub o ich podniesienie. Jest rzeczą oczywistą, że jedna osoba nie jest w stanie opiekować się dzieckiem 24h, mając jeszcze w obowiązku dziecko i siebie utrzymać. Wkład w wychowanie dziecka obojga rodziców powinien być do siebie jak najbardziej zbliżony, o ile nic temu nie stoi na przeszkodzie. Obecnie w szerokim zakresie promowana jest tzw. opieka naprzemienna, a więc takie uregulowanie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, gdzie oboje rodzice wykonują ją jednakowym wymiarze. Więcej o alimentach i kontaktach pisałam w >> tym artykule << – zajrzyj do niego koniecznie.

Jeśli jednak jedno z rodziców wyraźnie w mniejszym stopniu opiekuje się dzieckiem – powinno to znaleźć odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu o alimentach. W zestawieniu kosztów utrzymania dziecka mogą w takiej sytuacji znaleźć też ponoszone przez Ciebie dodatkowe koszty. Chodzi na przykład o koszty niani lub placówki opiekuńczej, która zajmuje się dzieckiem w czasie, kiedy powinny odbywać się kontakty z drugim rodzicem.

Sprawdź koniecznie: Kalkulator alimentów – do pobrania za darmo


Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Trwałe zaprzestanie wykonywania kontaktów jest podstawą do ograniczenia, a nawet pozbawienia uchylającego się rodzica władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy rodzic zupełnie nie interesuje się dzieckiem wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej stwarza zagrożenie dla dobra dziecka. Taki rodzic nie ma bowiem wiedzy o sytuacji opiekuńczej dziecka, nie uczestniczy w jego życiu. Często nie ma go na miejscu, aby podjąć decyzję czy podpisać dokumenty.

Dlatego w sytuacji, gdzie długotrwale mamy do czynienia z brakiem kontaktu z dzieckiem można rozważyć taki wniosek. Wniosek składamy do obecnie toczącego się postępowania (np. o rozwód) lub całkiem osobno do sądu rejonowego, działającego jako sąd opiekuńczy.

Sprawdź też: Co to jest władza rodzicielska?


Co zrobić, gdy ojciec nie chce wykonywać kontaktów z dzieckiem?

Musisz dostosować strategię do okoliczności, w których się znajdujecie. Czy toczy się jakieś postępowanie, np. o rozwód? Czy dopiero zamierzasz wystąpić z takim wnioskiem? Pierwszym krokiem do uregulowania sytuacji opiekuńczej jest zawsze wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Jeśli sprawa jest już w toku – może warto rozważyć wniosek o zabezpieczenie sytuacji na czas trwania postępowania.

W dalszej kolejności rozważ czy faktycznie wsparcie drugiego rodzica jest niezastępowalne. Jeśli ktoś nie chce być rodzicem – może być ciężko go do tego zmusić. Może trafią do niego argumenty finansowe? Jeśli rozważysz wniosek o zagrożenie ukaraniem grzywną możesz skorzystać z moich gotowych wzorów pism – znajdziesz je w sklepie. Ale przede wszystkim – nie poddawaj się i pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialna za relację drugiego rodzica z dzieckiem.


Jeśli potrzebujesz pomocy w ułożeniu strategii, zapraszam Cię serdecznie oczywiście do mojej kancelarii w Warszawie. Oferuję też porady prawne online. Dowiedz się więcej i zapisz się wygodnie przez kalendarz online.

Jeśli masz krótkie pytanie – zadaj je w komentarzu 🙂

pozdrawiam Cię ciepło!

Aleksandra Wejdelek-Bziuk
Adwokat Kobiet

3 komentarze

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!