fbpx
przedsiębiorcy

Czy wszystkich nas wykreślą z rejestru?

Kilka dni temu internet ogarnęła panika – jeśli nie podałeś w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numeru PESEL czeka się wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Czy faktycznie jest po co się denerwować?

Trochę tak – faktycznie, część wpisów będzie podlegało wykreśleniu z urzędu po 19 maja 2018 roku – i w tym kontekście warto się tym zainteresować. Ale dotyczy to tylko najstarszych wpisów – działalności zarejestrowanych przed 1 stycznia 2012 r., które zostały przeniesione do CEIDG z gminnej ewidencji i nie ma w nich numerów PESEL.

UWAGA!
Jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność itp.), to jego wpis musi zawierać numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL.

A zatem – wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakiekolwiek zmiany w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL – są bezpieczni. Pozostali powinni niezwłocznie udać się do urzędu i sprawdzić czy podali numer PESEL do wpisu. Ewentualnie w serwisie CEDIG należy powiązać ePUAP z działalnością gospodarczą – automatycznie uzupełnia się PESEL. Ta opcja dotyczy jednak osób, które posiadają profil zaufany. 

 

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!