Zwolnienie po rozwiązaniu umowy • Adwokat Kobiet
prawa w ciąży,  rozwiązanie umowy o pracę,  umowa o pracę,  umowa zlecenie,  zasiłek chorobowy

Zwolnienie po rozwiązaniu umowy

Zgłosiła się do mnie Ania, która pracowała w dużej sieci handlowej. Przez cały okres zatrudnienia, a było to już prawie dwa lata, nie chorowała. Miała dość dobrą pensję i generalnie była zadowolona ze swojej pracy. Pech chciał, że zaszła w ciążę  tuż przed końcem drugiej umowy na czas określony i lekarz wystawił jej zaświadczenie o niezdolności do pracy (tzw. L4). Pracodawca w tej sytuacji nie kwapił się, aby zawrzeć z Anią kolejną umowę, co pod pewnymi względami jest zrozumiałe. Ania była bardzo zmartwiona, bo obawiała się, że z dnia na dzień zostanie bez środków do życia, a stan zdrowia uniemożliwiał jej podjęcie nowej pracy. Doradziłam jej, żeby nie martwiła się na zapas – prawo na szczęście chroni pracowników przed tego typu zdarzeniami losowymi. Po przeanalizowaniu jej sytuacji, doszłam do wniosku, że Ania jak najbardziej będzie miała wypłacony zasiłek chorobowy. Przecież choroba może się przytrafić każdemu – co więcej stres związany z rozwiązującą się umową potrafi poważnie nadwyrężyć siły nawet zupełnie zdrowej osoby.  O tym kiedy i w jakich sytuacjach jest najnowszy wpis!

 

Choroba zaczęła się jeszcze w trakcie trwania umowy:

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego zakończeniu to za zwolnienie lekarskie zasiłek chorobowy przysługuje za cały czas trwania niezdolności do pracy, pod warunkiem, że zachowano ciągłość zwolnień (nie może być nawet 1 dnia przerwy).

 

Choroba zaczęła już po wygaśnięciu umowy:

Co do zasady prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy trwa bez przerwy i co najmniej 30 dni oraz powstała nie później niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia umowy.

A teraz gorsze wiadomości:
  1. Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia będzie trwać do momentu wykorzystania pełnego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni).
  2. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia… (W IV kwartale 2017 r. – 4 516,69 zł brutto) – co oznacza, że jeśli zarabialiśmy więcej to nasz zasiłek zostanie obniżony.
  3. Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli pracownik:
    •  ma ustalone prawo do emerytury lub renty, do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
    •  nie nabył prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu, tzw. okresu wyczekiwania (30/90dni)
    • jeżeli po ustaniu ubezpieczenia jest kontynuowana lub została podjęta działalność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym.

 

Więc jeśli Twoja umowa o pracę niedługo wygasa, a Ty jesteś na zwolnieniu – skup się na zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Nie martw się – najprawdopodobniej mimo wszystko przysługuje Ci zasiłek chorobowy.

4 komentarze

Jeśli masz krókie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!

%d bloggers like this: