fbpx
przedsiębiorcy

Ulga na start

Wczoraj weszło w życie „Prawo przedsiębiorców”. Od dziś można więc skorzystać z kolejnego ułatwienia dla nowych przedsiębiorców, polegającego na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzonej działalności. Super prawda?

Jeśli przedsiębiorca:
– jest osobą fizyczną,
– podjął działalność po raz pierwszy lub ponownie – ale minęło 60 miesięcy od jej zawieszenia lub zakończenia;
– nie świadczy działalności na rzecz pracodawcy, na rzecz którego wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu ma prawo do skorzystania z 2 lat tzw. preferencyjnego ZUS. Szkoda, że nie mogą z tego skorzystać osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą…

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!