Umowa na czas określony a ciąża • Adwokat Kobiet
prawa w ciąży,  rozwiązanie umowy o pracę,  umowa o pracę,  urlop macierzyński,  zasiłek chorobowy

Umowa na czas określony a ciąża

Jedno z Waszych najczęstszych pytań dotyczy tego, czy pracodawca może nie tyle Was zwolnić w okresie ciąży – bo jak już wiecie nie jest co do zasady możliwe – ale czy może Wam nie przedłużyć umowy terminowej. Niestety tutaj już nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od tego “jaką macie umowę”.


Zasadniczo możemy tu rozróżnić 12 różnych sytuacji – każda będzie się różniła zakresem dodatkowej ochrony w tym zakresie.

 1. Umowa na czas nieokreślony
  Umowa trwa do czasu jej rozwiązania – najwcześniej po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Przysługuje zasiłek macierzyński.
 2. Umowa na czas określony (koniec umowy przypada w pierwszych 3 miesiącach ciąży)
  Umowa wygasa z dniem wskazanym jako ostatni dzień jej obowiązywania.
 3. Umowa na czas określony (koniec umowy przypada pomiędzy 4 miesiącem ciąży a datą porodu)
  Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przysługuje zasiłek macierzyński. Za pierwszy dzień urlopu zasiłek macierzyński opłaca pracodawca, potem obowiązek ten przejmuje ZUS.
 4. Umowa na czas określony (koniec umowy przypada po porodzie)
  Umowa wygasa z dniem wskazanym jako ostatni dzień jej obowiązywania. Przysługuje zasiłek macierzyński.
 5. Umowa na okres próbny (do 1 miesiąca)
  Umowa wygasa z dniem wskazanym jako ostatni dzień jej obowiązywania.
 6. Umowa na okres próbny (powyżej 1 miesiąca)
  Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przysługuje zasiłek macierzyński. Za pierwszy dzień urlopu zasiłek macierzyński opłaca pracodawca, potem obowiązek ten przejmuje ZUS.
 7. Umowa na zastępstwo
  Umowa wygasa z dniem wskazanym jako ostatni dzień jej obowiązywania.
 8. Umowa o pracę tymczasową (okres skierowania krótszy niż 2 miesiące)
  Umowa wygasa z dniem wskazanym jako ostatni dzień jej obowiązywania.
 9. Umowa o pracę tymczasową (co najmniej 2-miesięczny okres skierowania)
  Przysługuje ochrona na zasadach określonych dla umowy zawartej na czas określony – patrz punkty 2-4.

Co ważne – umowa na czas określony, która przedłuża się do dnia porodu nie wymaga zawierania żadnych porozumień z pracodawcą. Przedłuża się automatycznie. W praktyce pracodawcy czasami wysyłają zawiadomienie do pracownicy, że jej umowa uległa przedłużeniu. Jeśli jednak nic takiego nie dostałyście to także nie ma co się martwić.


Zasiłek macierzyński przysługujący mamie, której umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu przysługuje w wysokości obliczonej w oparciu o jej dotychczasowe wynagrodzenie – tak jakby umowa normalnie trwała dalej. W pozostałych wypadkach – jeśli nie przysługuje zasiłek macierzyński – to najprawdopodobniej przysługuje świadczenie rodzicielskie – tzw. kosiniakowe (sprawdź ten wpis: Zasiłek macierzyński czy kosiniakowe?).
Nalezy jednak pamiętać, że taka mama przestaje być pracownikiem z dniem porodu – dlatego nie będzie mogła np. skorzystać z urlopu wychowawczego.

Jeśli macie pytania – piszcie śmiało w komentarzach.

pozdrawiam!
Aleksandra Wejdelek-Bziuk
Adwokat Kobiet

32 komentarze

Jeśli masz krókie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!

%d bloggers like this: