przedsiębiorcy • Adwokat Kobiet
 • kontrola ZUS,  prawa w ciąży,  przedsiębiorcy,  umowa o pracę,  urlop macierzyński,  zasiłek chorobowy

  Podważenie umowy przez ZUS

  Czy można zatrudnić kobietę w ciąży? OCZYWIŚCIE, ŻE TAK. Nasze prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Mało tego – kobieta w ciąży nie ma obowiązku o swoim stanie informować pracodawcy, a co dopiero przyszłego pracodawcy! Pytanie postawione w tytule nie jest jednak całkowicie pozbawione sensu – wiele kobiet pyta czy można w ciąży zawrzeć umowę o pracę i boi się mitycznej kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która podważy ważność zawartej przez nie w ciąży umowę. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju awansów czy zmian, które łączą się z podwyżką. Czy te obawy są słuszne? Odpowiedź zależy zasadniczo od tego, czy umowę zawarliśmy “naprawdę” czy tylko “na papierze”. O co…

 • prawa w ciąży,  prawo dla rodziców,  przedsiębiorcy,  umowa o pracę,  umowa zlecenie,  zasiłek chorobowy

  Zwolnienie wstecz i w przód

  Na skutek Waszych wątpliwości, niedawno pisałam o tym, czy można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego po zakończeniu współpracy z dotychczasowym pracodawcą – link tutaj. Wciąż jednak nie mogę uwierzyć ile pytań narasta wokół różnych zasad dotyczących wystawiania zwolnień. Sądziłam, że w tym temacie napisano już wszystko! Faktycznie ta materia jest formalnie dość skomplikowana, ale spróbujemy ją stopniowo odczarować. Bardzo często pytacie o to czy lekarz ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie z datą wsteczną lub czy można dostać zwolnienie z datą przyszłą. Te dwa problemy szczególnie dotyczą kobiet w ciąży czy pozostających na długotrwałych zwolnieniach. Lekarze nie wystawiają często zwolnień na kilka miesięcy, tylko co jakiś czas (np. co miesiąc) wystawiają kolejne zwolnienie.…

 • przedsiębiorcy

  Czy wszystkich nas wykreślą z rejestru?

  Kilka dni temu internet ogarnęła panika – jeśli nie podałeś w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numeru PESEL czeka się wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Czy faktycznie jest po co się denerwować? Trochę tak – faktycznie, część wpisów będzie podlegało wykreśleniu z urzędu po 19 maja 2018 roku – i w tym kontekście warto się tym zainteresować. Ale dotyczy to tylko najstarszych wpisów – działalności zarejestrowanych przed 1 stycznia 2012 r., które zostały przeniesione do CEIDG z gminnej ewidencji i nie ma w nich numerów PESEL. UWAGA! Jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność itp.),…

 • przedsiębiorcy

  Ulga na start

  Wczoraj weszło w życie “Prawo przedsiębiorców”. Od dziś można więc skorzystać z kolejnego ułatwienia dla nowych przedsiębiorców, polegającego na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzonej działalności. Super prawda? Jeśli przedsiębiorca: – jest osobą fizyczną, – podjął działalność po raz pierwszy lub ponownie – ale minęło 60 miesięcy od jej zawieszenia lub zakończenia; – nie świadczy działalności na rzecz pracodawcy, na rzecz którego wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu ma prawo do skorzystania z 2 lat tzw. preferencyjnego ZUS. Szkoda, że nie mogą z…